Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước đó, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21/9. Theo quy định của Hiến pháp, bà Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Việc bầu Chủ tịch mới dự kiến được Quốc hội tiến hành tại kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIV) khai mạc vào ngày 22/10. 

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là các ông Võ Thái Nguyên và Trần Đức Thắng.

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944. Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội; là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng.

- Là Ủy viên Trung ương 6 khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị 5 khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

- Từ năm 1963 đến 1967, đồng chí là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

- Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, đồng chí là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII.

- Tháng 1/2011, đồng chí được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Theo: kiemsat.vn