Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 10/4/2019, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tháng 4 năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ và tham mưu Viện KSND tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Hội nghị giao ban, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị là kế hoạch thường xuyên của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh nhằm đánh giá nghiêm túc kết quả công tác kiểm sát mà các đơn vị đã thực hiện trong tháng. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung phát biểu ý kiến nêu lên những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc cần phải phối hợp để đề ra giải pháp trong thời gian tới hướng đến mục đích chung là các đơn vị cùng hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đã đề ra.

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng phụ trách Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Sau lời khai mạc của đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách Viện KSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh đã trình bày Báo cáo tình hình tội phạm và kết quả công tác tháng 3 năm 2019, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 4 của Viện kiểm sát tỉnh.

Theo báo cáo, các đơn vị đã và đang thực hiện các nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc các chuyên đề nghiệp vụ; cán bộ, công chức, người lao động hai cấp chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ và các quy định của Ngành.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, có 13 ý kiến phát biểu, 02 ý kiến chỉ đạo tập trung vào việc nêu lên những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác kiểm sát nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh nhận định: Mặc dù trong tháng 3 năm 2019, công tác tổ chức cán bộ của Ngành có nhiều biến động nhưng các đơn vị đều đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời báo cáo những vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn để có biện pháp phối hợp giải quyết đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các Lãnh đạo đơn vị cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động rà soát các chỉ tiêu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019.

Nguyễn Thị Phương Hoa - Văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh