Ngày 27/12/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Tuấn Quang.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Minh Hiệu - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Đ/c Ngô Minh Hiệu - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện KSND thành phố Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ

Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng. Trải qua thời gian thử thách và được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, đồng chí Nguyễn Tuấn Quang đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Ngô Minh Hiệu đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Tuấn Quang.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Nguyễn Tuấn Quang tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Tuấn Quang đọc lời tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Minh Hiệu đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tuấn Quang, phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi và đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách. Đồng chí Ngô Minh Hiệu tin tưởng với truyền thống gia đình và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Tuấn Quang sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Trương Khắc Dương - Viện KSND thành phố Bắc Ninh