Sáng ngày 06/12/2018, đồng chí Hồ Nguyên Hồng – Phó bí thư Huyện ủy Gia Bình dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình.

Tại hội nghị, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình – chủ trì và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Bí thư Chi bộ đã thông qua các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện việc kiểm điểm đánh giá tới các Đảng viên và trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác Đảng năm 2018 của Chi bộ, trong đó tập trung vào các nội dung theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban tổ chức Trung ương và  hướng dẫn số 05/HD-BTCTU ngày 14/11/2018 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, Lãnh đạo quản lý các cấp. Qua đó, báo cáo đã đánh giá những kết quả mà Chi bộ đạt được trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019, cụ thể: Mặc dù năm 2018 Chi bộ còn gặp nhiều khó khăn, do công tác điều động luân chuyển cán bộ, Lãnh đạo quản lý, tháng 08/2018 Chi bộ Viện kiểm sát được kiện toàn chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Song với tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu, tính gương mẫu của người Đảng viên đã được phát huy mạnh mẽ nên trong thời gian qua chi bộ Viện kiểm sát đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền đạt được nhiều kết quả, như:

Về công tác của Chi bộ: trên cơ sở các chỉ thị, kế hoạch công tác kiểm sát của Ngành và của Huyện ủy, ngay từ đầu năm Chi bộ đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Chi bộ, quán triệt tới mọi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo đúng kế hoạch công tác của ngành và Nghị quyết cấp ủy địa phương. Chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể Lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò Lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều thành tích đạt được trên các mặt tư tưởng chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phát triển Đảng, chỉ đạo thực hiện tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2018); ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018)…,

Đồng chí Hồ Nguyên Hồng – Phó bí thư Huyện ủy Gia Bình dự Hội nghị tại Viện KSND huyện Gia Bình

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ: năm 2018 Đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Gia Bình tổ chức 10 phiên toà rút kinh nghiệm (hình sự: 07; dân sự: 03) để các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị học tập rút kinh nghiệm. Tạo điều kiện cho 02 đồng chí theo học lớp Cao học, 05 đồng chí học quản lý Nhà nước và 02 đồng chí học lớp Cao cấp lý luận chính trị ( 01 đồng chí đã tốt nghiệp) nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chất lượng cán bộ kiểm sát trong tình hình mới; Ban hành 57 các yêu cầu kiểm tra, xác minh giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, quyết định và yêu cầu về khởi tố (đối với số tố giác, tin báo có đủ căn cứ) đạt 100%; Ban hành 67 yêu cầu điều tra đối với các vụ án thụ lý kiểm sát điều tra, đạt 100%; Kiểm sát viên tiến hành trực tiếp hỏi cung, phúc cung 100% các vụ án trước khi truy tố; Công tác kiểm sát điều tra tỷ lệ xử lý đạt 81,42% vượt chỉ tiêu kế hoạch là 1,42%. Phối hợp với Công an và Tòa án huyện xác định 05 vụ án điểm, đưa đi xét xử lưu động 11 vụ án hình sự, áp dụng 04 vụ án theo thủ tục rút gọn; Ban hành 10 kiến nghị trong các khâu công tác. Qua đó góp phần vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình.

Bên cạnh đó, Chi bộ Viện kiểm sát đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc chưa thường xuyên. Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác kiểm sát giải quyết án dân sự còn để xảy ra 01 vụ án dân sự sơ thẩm xét xử năm 2014 bị cấp phúc thẩm hủy án.

Đồng thời, Chi bộ đề ra phương hướng năm 2019: Tiếp tục quán triệt tới Đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 với các nhiệm vụ trong tâm, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương; Lãnh chỉ đạo Công đoàn cần quan tâm chăm lo đời sống tinh thần tốt hơn nữa, nhất là đối với các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản…. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng viên tiếp tục nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, trên cơ sở báo cáo của Chi bộ và bản tự kiểm điểm cá nhân của từng Đảng viên, Hội nghị đánh giá lại và đưa ra các ý kiến nhận xét góp ý cụ thể cho tập thể và mỗi Đảng viên.

Sau cùng Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại của tập thể Chi bộ, Đảng viên trong Chi bộ năm 2018. Kết quả: 100% nhất trí đánh giá tập thể Chi bộ trong sạch vững mạnh, 01 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 đồng chí Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại tập thể Chi bộ, Đảng viên của Chi bộ Viện kiểm sát, đồng chí Hồ Nguyên Hồng – Phó Bí thư Huyện ủy Gia Bình, phát biểu ý kiến: Đồng chí đánh giá cao kết quả mà chi bộ Viện kiểm sát đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại của tập thể Chi bộ, Đảng Viên của các chi bộ cơ sở luôn được Huyện ủy Gia Bình đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Đồng chí, Phó Bí thư đánh giá hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại của chi bộ Viện kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 100%; nội dung kiểm điểm chất lượng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí Đảng viên tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành cũng như của địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ Viện kiểm sát Gia Bình tiếp tục duy trì nghiêm túc các buổi sinh hoạt theo hướng từng bước nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ cũng như sinh hoạt chuyên đề; các cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác Đảng trong 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm đảm bảo có chất lượng, hiệu quả hơn. Qua đó góp phần tich cực vào việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, của ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức của Chi bộ trong thời gian tới đó là: tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, có nhiều hành vi phạm tội mới phát sinh, các quy phạm pháp luật chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng, phát sinh việc khiếu kiện, không tự giác chấp hành di dời, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, đồng chí yêu cầu tập thể Lãnh đạo Chi bộ, Đảng viên cần đoàn kết, gương mẫu, tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn huyện, cụ thể:

Tích cực tham mưu cho cấp ủy huyện Gia Bình thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan điều tra Công an huyện trong công tác nắm, quản lý, xử lý kịp thời, chính xác về tố giác, tin báo về tội phạm, nhất là các loại tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, ma túy, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm) nhằm ổn định và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương;  

Tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật, đáp ứng với yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

 Tiếp tục phối hợp với Công an, Tòa án hai cấp thực hiện tốt các Đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm như “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm trị an, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên”, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính chất quốc tế;

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Luyện - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiếm sát Gia Bình phát biểu tiếp thu ý kiến lãnh chỉ đạo của đồng chí Hồ Nguyên Hồng – Phó Bí thư Huyện ủy Gia Bình và hứa sẽ tiếp tục Lãnh chỉ đạo Chi bộ, chính quyền, Công đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, động viên cán bộ, kiểm sát viên, Đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ bộ trong sạch vững mạnh, Tập thể lao động xuất sắc, Công đoàn vững mạnh.

Nguyễn Thị Lâm - Viện KSND huyện Gia Bình