Trong các ngày 18,19 và 20/5/2020, các đại biểu của Chi bộ Viện kiểm sát huyện Yên Phong đã rất phấn khởi tham dự Đại hội đại biểu huyện Yên Phong lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội cấp huyện được Tỉnh ủy chọn làm Đại hội điểm nên diễn ra sớm nhất trong số các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Đại hội được long trọng tổ chức tại hội trường trung tâm huyện Yên Phong.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; tướng lĩnh quân đội, Công an nghỉ hưu; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Phong qua các thời kỳ; Bí thư thành ủy, thị ủy, huyện ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và 234 đại biểu đại diện cho các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Phong khóa XXII. Báo cáo đã chỉ rõ mặc dù nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020) có nhiều thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Phong và đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Phong tiếp tục nỗ lực, cố gắng để thực hiện thắng lợi nhiệu vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã thay mặt Đảng bộ huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các Đại biểu tham dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2020-2025 để tiếp tục lãnh, chỉ đạo địa phương thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đại biểu Chi bộ Viện kiểm sát huyện Yên Phong tại Đại hội

Được Chi bộ tin tưởng bầu tham dự Đại hội, các đại biểu của chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã tham dự đầy đủ các phiên họp và thận trọng lựa chọn những Đại biểu xứng đáng để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Phong khóa XXIII và bầu đại biểu đi dự Đại hội tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Lương, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã trúng cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 232/234, chiếm tỷ lệ 99,15% và được vinh dự bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh với tỷ lệ phiếu bầu là 100%.

Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Phong được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh 

Đại hội Đảng bộ huyện Yên Phong lần thứ XXIII đã thành công tốt đẹp. Qua Đại hội, đã lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, ưu tú, đủ đức và tài tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngô Phương Dung - Viện KSND huyện Yên Phong