Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 22/10/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025;  ngày 13/5/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đ/c Phạm Thị Yên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Yên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phạm Kiên Cường - Ủy viên BCH, Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; về phía Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có: đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Đoàn Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; các đồng chí Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Thị Lan - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Đảng ủy viên, Chi uỷ viên các Chi bộ và toàn thể 53 đảng viên Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong điều kiện đang có nhiều thuận lợi cơ bản, những cơ hội mới và cả những khó khăn, thách thức; đồng chí yêu cầu mỗi đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên nền tảng trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy và sáng tạo của từng đảng viên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức xây dựng, sáng suốt, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo văn kiện tại Đại hội; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025;  Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chỉ thị về công tác Kiểm sát hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đã lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, luôn chú trọng đến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh; đổi mới nội dung và hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng đến nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình cải cách tư pháp. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới được duy trì nề nếp. Việc thực hiện Nghị quyết TW4 (lần thứ XI, XII) được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên … Hàng năm, Đảng bộ VKSND tỉnh đều được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Cờ thi đua  của Chính phủ, của ngành Kiểm sát nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSNDTC và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Toàn cảnh Đại hội

Tại đại hội đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo các Báo cáo, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề, công tác kiểm tra giám sát trong đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …bảo đảm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi (Đảng) bộ, trách nhiệm của của từng cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Yên, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ&DN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí: Chu Nguyệt Ánh, Đoàn Anh Phương, Vũ Văn Mạnh, Đoàn Xuân Chanh, Nguyễn Huy Quang, Nguyễn Văn Uyên và Nguyễn Phương Thảo; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX.

Đ/c Phạm Thị Yên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, đ/c Phạm Kiên Cường - Ủy viên BCH, Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Chu Nguyệt Ánh tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh và các ý kiến tham luận tại Đại hội để hoàn thiện các báo cáo đã trình tại Đại hội, đồng thời BCH Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Các đ/c lãnh đạo Viện và các đoàn thể tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

BCH Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Hùng Vĩ - Nguyên Đảng ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Nguyễn Phương Thảo - Văn phòng Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh