Thực hiện Kế hoạch tổ chức tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019 của Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, ngày 29/5/2019 các Đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn VKSND tỉnh Bắc Ninh đã tập trung tại Cung quy hoạch triển lãm tỉnh Bắc Ninh để được tư vấn, kiểm tra sức khoẻ làm các thủ tục hiến máu nhân đạo.

Các đồng chí tham gia hiến máu 

Với phương châm "Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp", mỗi đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đều hưởng ứng nhiệt tình hoạt động thường niên do Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Tham gia đợt hiến máu, Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bắc Ninh có 02 đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng để những nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Ảnh lưu niệm các tham gia hiến máu

Hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2019 do Đoàn khối phát động được Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bắc Ninh hưởng ứng và tham gia rất tích cực nhằm góp phần tạo nguồn máu sống giúp nhiều người bệnh được kịp thời cấp cứu, điều trị. Đồng thời, đây cũng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt Nam.

Nguyễn Thị Tuyết - Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bắc Ninh