Ngày 15/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và hoạt động công tác công đoàn năm 2020, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn.

Đ/c Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Nguyễn Văn Khá, Đoàn Anh Phương, Nguyễn Thị Lan – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí trong BCH Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị đã bầu  Đoàn chủ tịch  gồm 03 đồng chí: đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chủ tịch công đoàn, Chánh Văn phòng; đồng chí Ngô Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng tổ chức cán bộ và 01 đồng chí  làm thư ký hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Uyên – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; Báo cáo tài chính cơ quan năm 2019 và dự toán năm 2020; Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân  và báo cáo tài chính công đoàn năm 2019. Theo đó, năm 2019, lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh, Ban chấp hành công đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác so với kế hoạch của Ngành và Quốc hội đề ra.  Ban chấp hành công đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; kịp thời thăm hỏi, động viên các đoàn viên hoặc thân nhân đoàn viên ốm đau, bệnh tật; thăm, tặng quà tri ân cán bộ công chức Viện kiểm sát đã nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm thành lập ngành Kiểm sát; phát động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo … Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; các quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; động viên và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, công chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… Từ đó đã động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành cũng như nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng cơ quan trong sach, vững mạnh. Vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và phát huy. Tổng kết công tác công đoàn, nhiều cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Đ/c Phạm Thị Điệp – Phó Chánh Văn phòng trình bày báo cáo tài chính cơ quan năm 2019 và dự toán năm 2020

Đ/c Nguyễn Huy Quang – Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang – Ủy viên BCH Công đoàn trình bày báo cáo tài chính công đoàn năm 2019

Hội nghị đã được nghe 04 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến đều nhất trí với kết quả công tác của đơn vị và hoạt động của công đoàn năm 2019, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để cán bộ, công chức có điều kiện luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong năm 2019 và tiếp thu giải đáp tất cả các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức đơn vị. Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng chí đã cùng Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị hoạt động đạt hiệu quả; các chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ; công tác tài chính được công khai, minh bạch và được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, trong đó ưu tiên cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và các phong trào hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Trong năm Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện tốt các nội dung theo cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn được ký kết từ đầu năm công tác. Đồng thời đồng chí đề nghị Ban chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện, vận động cán bộ, công chức, người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 đã đề ra.

Cũng tại Hội đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chủ tịch công đoàn đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị và để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đồng chí Viện trưởng và Chủ tịch công đoàn đã ký cam kết trách nhiệm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2020.

Đ/c Viện trưởng và đ/c Chủ tịch công đoàn ký cam kết trách nhiệm tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Uyên – Chủ tịch Công đoàn tặng  thưởng cho các đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2019

Một số hình ảnh khác tại Hội nghịCác đồng chí đoàn viên Công đoàn phát biểu tham luận tại Hội nghị

Nguyễn Thị Phương Hoa - Đoàn viên Công đoàn Viện KSND tỉnh Bắc Ninh