• Học tập làm theo Bác

Bác Hồ với ngành Kiểm sát nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh với việc học tập và làm theo Bác Hồ về tự học, tự đào tạo
09:50 25/07/2017
Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2017) và hưởng ứng cuộc vận động “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh giới thiệu với bạn đọc bài viết: Bác Hồ với ngành Kiểm sát nhân dân- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh với việc học tập và làm theo Bác Hồ về tự học,
Bác Hồ - tấm gương sáng về tự học
15:54 21/11/2016
Bác Hồ, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà tư tưởng giáo dục, nhà sư phạm thực tiễn vĩ đại, đồng thời là một tấm gương sáng ngời về tự học.
Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân
09:50 28/09/2016
Cách đây 71 năm, ngay sau khi đất nước được độc lập, ngày 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ. Sau nhiều thập kỷ, trình độ văn hóa của người dân Việt Nam tuy đã được nâng lên, hết mù chữ nhưng theo đánh giá của các chuyên gia còn nhiều khiếm khuyết về
Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
11:02 20/09/2016
Có nhiều cách hiểu khác nhau về đạo đức, có thể hiểu theo nghĩa chung nhất: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các quy nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội, trong các mối quan hệ cá nhân với cá nhân và cá nhân với xã hội.
Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ
15:45 13/09/2016
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là học tập và làm theo chuẩn mực "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã trở thành phong trào thi đua rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí sức người sức của, lãng phí thời gian, lãng phí công quỹ của Nhà nước vẫn còn khá phổ bi
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều