• Học tập làm theo Bác

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
00:00 19/06/2015
TCCS - Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.
Bác Hồ đã chọn đúng những vị trí lãnh đạo
00:00 18/05/2015
"Cụ Hồ nhìn xa chiến lược phát triển của Đảng, của đất nước sau đó mới lắp những người đáp ứng được yêu cầu, phù hợp quãng thời gian đó…” - GS. Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí.
Tự phê bình và phê bình trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
00:00 25/04/2015
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc thiêng liêng. Di chúc là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn dẫn dắt nhân dân ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bằng việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
Chuyên đề năm 2015: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
00:00 01/04/2015
Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cùng với chuyên đề năm 2011, 2012, 2013, 2014. Năm 2015, chúng ta học tập chuyên đề "Về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
Chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015
00:00 30/12/2014
Ban Chỉ đạoTrung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2015 là: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
Dân chủ trong cách lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
00:00 27/11/2014
Những ngày này, các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”, do đó để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với
Vấn đề kỷ luật Đảng trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh
00:00 05/11/2014
Là đội tiên phong chiến đấu, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng phải là một tổ chức trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên”[1]
Học và làm theo chữ CẦN của Chủ tịch Hồ Chí Minh
00:00 30/09/2014
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Suốt cuộc đời, Người đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh, là nhân cách của người cán bộ, đảng viên. Người coi đó là cái gốc của cây, ngọn, nguồn của sông nước.
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
00:00 19/09/2014
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014). Ngày 16/8/2014, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bản Đề
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều