• Học tập làm theo Bác

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi
00:00 15/09/2014
Sau 45 năm công bố, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị. Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững.
Văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh
00:00 07/07/2014
Dân tộc Việt Nam rất tự hào đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người tiêu biểu cho văn hóa yêu nước, đi tìm đường giải phóng dân tộc bắt đầu từ những giá trị văn hóa của dân tộc.
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều