ThiDua KhThuong NChinh 0401 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Long - Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thành viên Khối Nội chính gồm: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Nội chính tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2014, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, của tỉnh Bắc Ninh; phong trào thi đua yêu nước năm 2014 của Khối nội chính thường xuyên được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trong Khối quan tâm, chỉ đạo thực hiện và phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, sinh động.


ThiDua KhThuong NChinh 0403

ThiDua KhThuong NChinh 0402

Các đại biểu khối các Cơ quan Nội chính tại hội nghị.


Các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành, của địa phương. Nội dung và phong trào thi đua yêu nước đã được lồng ghép và gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và ngành dọc phát động.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua, khen thưởng thường xuyên trong năm, các Sở, Ban, Ngành trong Khối đã có sáng kiến phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành, của đơn vị để tạo bước đột phá trong tổ chức nhiệm vụ chính trị trong năm. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với tổ quốc, với nhân dân; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kết thúc mỗi đợt thi đua, các đơn vị đều tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, thông báo gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, đồng thời rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại. Do đó các phong trào thi đua của các cơ quan trong Khối được duy trì và phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị đã tiến hành bình xét, suy tôn 03 đơn vị xuất sắc của Khối, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Cờ thi đua cho Sở Nội vụ tỉnh; đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét tặng Cờ thi đua cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

 

Tin bài: Ngô Thanh Tuấn – Văn phòng Viện tỉnh